Wykonuję

następujące czynności:

W dniu 27 maja 2011 r. zostałem ustanowiony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu biegłym sądowym w dziedzinie informatyka o specjalności:

 • sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
 • sieci teleinformatyczne,
 • układy zasilania i podtrzymania zasilania,
 • nośniki danych.

Informatyka śledcza

 • nośniki danych – w szczególności:
  • analiza zawartości (płyty CD/DVD, karty pamięci, pamięci telefonów oraz karty SIM, twarde dyski, inne),
  • analiza legalności pochodzenia,

Opinie i ekspertyzy sądowe

Na zlecenie sądów, prokuratur, policji i innych instytucji związanych z przestrzeganiem prawa wykonuję czynności biegłego zgodnie z zakresem, dla jakiego zostałem ustanowiony biegłym, tj:

 • sprzęt i oprogramowanie komputerowe – w szczególności:
  • analiza legalności oprogramowania,
  • analiza kodu oprogramowania,
  • analiza sprzętu komputerowego (sprawność, kompatybilność itp.),
  • inne,
 • sieci teleinformatyczne – w szczególności:
  • sieci komputerowe (analiza, bezpieczeństwo itp.),
  • kablowe sieci telefoniczne,
  • linie telekomunikacyjne układów automatyki i sterowania,
 • układy zasilania i podtrzymania zasilania – w szczególności:
  • dedykowane sieci zasilające systemów informatycznych i układów automatyki,
  • zasilanie awaryjne (UPS, listwy itp.),
 • nośniki danych – w szczególności:
  • analiza zawartości (płyty CD/DVD, karty pamięci, pamięci telefonów oraz karty SIM, twarde dyski, inne),
  • analiza legalności pochodzenia,

a także w zakresie informatyki, elektroniki cyfrowej i automatyki nieobjętym powyższym wykazem, jak:

 • układy automatyki i sterowania (część elektroniczno – informatyczna, jak PLC, przetworniki, czujniki itp.),

Opinie i ekspertyzy prywatne

Na zlecenie firm, osób prywatnych i instytucji nie wymienionych wcześniej wykonuję wszystkie czynności zgodnie z zakresem, dla którego zostałem ustanowiony biegłym sądowym, a ponadto opinie, ekspertyzy i analizy w szeroko pojmowanych dziedzinach:

 • informatyki:
  • programowanie (Assembler, Delphi, C/C++, PHP, JavaScript itp.),
  • sieci komputerowe (projektowanie, modernizacja, wdrażanie, analiza),
  • Internet (intranet, komunikatory, poczta, hosting, domeny itp.),
  • oprogramowanie użytkowe (instalacja, konfiguracja, aktualizacja itp.),
  • sprzęt komputerowy (konfiguracja, serwis itp.),
  • inne,
 • automatyki – część elektroniczno-informatyczna:
  • linie transmisyjne kablowe (ethernet, światłowód, RS 232/422/485),
  • sterowniki PLC,
  • przetworniki, przeliczniki, analizatory,
 • elektroniki cyfrowej,
 • CCTV IP.

Pomoc techniczną i doradztwo

Oferuję pełną pomoc techniczną i doradztwo we wszystkich dziedzinach wymienionych w mojej ofercie.

Ponadto w związku z coraz częśniej pojawiającymi się pytaniami technicznymi kierowanymi do mnie zamierzam uruchomić dodatkową podstronę, na której będę umieszczał te pytania wraz z odopowiedziami. Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na pytanie z zakresu opisanego w mojej ofercie, napisz: biegly@terebecki.pl. Żaden mail nie pozostanie bez odpowiedzi.