Referencje

Wykonywałem opinie dla:

Opinie i ekspertyzy sądowe:

Opinie i ekspertyzy dla innych instytucji


Zamówienia IT – złe praktyki – poradnik UZP.

Usługa wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS
Ustalenie, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie przetargu ograniczonego doszło do naruszenia zasad przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Uchwała KIO/KD 58/15 z dnia 9 listopada 2015 roku
Referencje
Artykuł w money.pl: Firmy walczą o rekordowy kontrakt w ZUS.

Modernizacja systemu Komputera Centralnego w 2013 roku wraz z zakupem licencji
Opinia w przedmiocie słuszności zastosowania przez Zamawiających trybu zamówienia z wolnej ręki.
Informacja UZP o wyniku kontroli.

System Dozoru Elektronicznego – Ministerstwo Sprawiedliwości

Ustalenie, czy w przedstawionym stanie faktycznym na dzień wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, możliwa była realizacja zamówień jedynie przez wykonawców zaproszonych do negocjacji, czy też możliwe było wykonanie ww. zamówień również przez innych wykonawców.
Uchwała KIO z dnia 31 października 2013 roku

Opinie i ekspertyzy prywatne o tematyce m. in:

 • badanie elementów okablowania strukturalnego na okoliczność zgodności z normami,
 • zabezpieczanie zawartości podstron serwisów internetowego,
 • analiza ukrytej zawartości w dokumencie elektronicznym,
 • wyjaśnienia pojęć związanych z IT,
 • wyjaśnienia zagadnień technicznych IT poruszanych w postępowaniu karno skarbowym,
 • analiza porównawcza dokumentacji technicznej,
 • badanie aktywności internetowej,
 • itp.

Pomogłem również:

 • Osoba prywatna – wyjaśnienie od strony technicznej pojęć i okoliczności związanych z przedstawionymi zdarzeniami:
  Witam,

  Chcialbym podziękować Panu za udzielenie mi odpowiedzi na moje pytania, które okazały się przydatne. Wytłumaczył mi Pan wszystko szczegółowo i mogłem w Sądzie odpowiedzieć szczegółowo na pytania zadane przez sędziego. A przede wszystkim Sąd postanowił by Prokuratura ponownie prowadziła postępowanie w mojej sprawie w celu wykrycia sprawcy. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję.

  Bernard Grzesiowski

 • Biegły sądowy – Wskazanie i skrócone przedstawienie metod i narzędzi służących do rozwiązania przedstawionego problemu:
  Niniejszym pragnę serdecznie podziękować koledze Mariuszowi za b.szybkie i trafne doradzenie odnośnie możliwości zastosowania oprogramowania free / open source dotyczącego bezpiecznego pozyskania informacji z elektronicznych nośników danych.

  Marek Gołaszewski – biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 • Osoba prywatna – Odzyskanie niektórych danych z uszkodzonego arkusza Excel:
  Pan Mariusz szybko i sprawnie odzyskał strukturę danych i formatowania w pliku, na którym mi zależało – bardzo dziękuję Panu Mariuszowi za udzieloną pomoc.

  Bartosz Kiszewski http://www.kiszewski.org.pl/

Mariusz Terebecki